Disclaimer

Nederlands
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en wordt door de NGO Rumahedi Foundation Nepal met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
De websites van derden, waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Rumahedi Foundation Nepal gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden gebruikt – in enige vorm of op enige wijze –  zonder voorafgaande toestemming van de NGO Rumahedi Foundation Nepal.

English
The information on this website is intended for general information purposes only and is composed by the NGO Rumahedi Foundation Nepal with constant care and attention. Yet it is possible that information that is published on the site is incomplete and/or incorrect.  We accept no liability for direct or indirect damage caused by using, relying on or acting upon the information provided on this website information.
The third-party websites to which this website links, are not controlled, created and/or maintained by the NGO Rumahedi Foundation Nepal. We therefore accept no liability for the content of the linked websites.
This website and its contents are protected by copyright and other intellectual property rights. Nothing on this website or its content may be used – in any form or by any means – without prior permission from the NGO Rumahedi Foundation Nepal.