Drinkwater voorziening

[click for English version]

2018

Drinkwaterbassin Gerkhu

Lions Club of Nepal Highlight bezocht Gerkhu in Nuwakot district (5 uur rijden van Kathmandu) en stelde vast dat er een tekort was aan drinkwater en dat water via een steil pad naar beneden moest gehaald worden. Wegens gebrek aan water konden de nodige herstellingen als gevolg van schade door de aardbeving van april 2015 nog niet uitgevoerd worden. Het gebrek aan water heeft dus een grote invloed op het dagelijkse leven van de dorpelingen.

Om de waterschaarste in het dorp Gerkhu op te lossen zullen er twee watertanks van 5000 liter geplaatst worden. Eén onderaan de berg bij de bron, hierin wordt het water verzameld en omhoog gepompt naar de tweede watertank in het 500m hoger gelegen dorp. Het water zal 25 families voorzien van drinkwater en hun levensomstandigheden aanzienlijk verbeteren.

Budget: € 2.800 wat voor het grootste gedeelte zal gefinancierd worden door het golftornooi ‘Viva Belgica’ in Marbella van 04/11/2017

2017

Drinkwaterbassin Jhangajhiti

Jhangajhiti vraag hulp bij het bouwen van een nieuw drinkwaterbassin. Het huidige bassin is te klein en beschadigd tijdens de aardbeving. In het voorjaar, voor de regentijd, is tegen de middag het bassin leeg en is er geen drinkwater meer. Op een groter bassin kunnen meerdere tappunten in het dorp aangesloten worden. De bouw is reeds begonnen eind 2017.
Klik voor fotoverslag

Geschat budget: € 4.000,-

Drinkwatervoorziening Jhangajhiti

In 2012 zijn met hulp van Christel Foncke uit België 7 watertappunten in het dorp aangelegd (zie haar blog banyanboom) die het dorp van drinkwater voorzien.

Het water uit de bergen wordt opgevangen in een groot betonnen bassin en via een pijpleiding naar de tappunten geleid. Het waterbassin en de pijpleiding zijn door de aardbeving ernstig beschadigd geraakt. De tappunten zijn intact gebleven.

Eind juli 2015 legden Madav Tamang en de dorpsbewoners nieuwe waterleidingen naar het dorp.

Volg voor actuele ontwikkelingen onze Nieuwsblog en/of onze Facebookpagina

[terug naar index]                   

Bewaren