Privacyverklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die RUMAHEDI FOUNDATION NEPAL (verder genoemd RFN) verwerkt van haar donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je een donatie doet aan RFN of om een andere reden persoonsgegevens aan RFN verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

RUMAHEDI Foundation Nepal
Frederik van Eedenstraat 5
3451AX Vleuten (NL)
Telefoon: +31 6 34964857,.

Contactgegevens:
RUMAHEDI Foundation Nepal
Frederik van Eedenstraat 5
3451AX Vleuten (NL)
Telefoon: +31 6 34964857
contact@rumahedi.org

Arno Van Sande is de Functionaris Gegevensbescherming van RFN. Hij is te bereiken via contact@rumahedi.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

RFN verwerkt persoonsgegevens van

 • donateurs
 • sympathisanten
 • geïnteresseerden
 • vrijwilligers

Afhankelijk van de situatie verzamelt en bewaart RFN

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@rumahedi.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom worden de gegevens opgeslagen?

RFN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • op de hoogte houden van donateurs en sympathisanten over huidige acties en toekomstige projecten
  • uitnodigingen voor een nieuwe bijdrage
  • informatie voor donateurs en sympathisanten over updates op de website en social media gerelateerd aan de organisatie en de projecten
  • verzenden van een nieuwsbrief
  • om een bestelling af te handelen van aankopen gedaan via onze webshop
 • Het afhandelen van uw betaling
 • RFN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

RFN neemt geen geautomatiseerde verwerkingen op basis van besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RFN) tussen zit.

Nieuwsbrief

RFN gebruikt je naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, projecten en andere interessante informatie over RFN. Deze gegevens worden opgeslagen en bewaard in Mailchimp, de dienst die RFN gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Op dat moment worden de gegevens definitief verwijderd uit de lijst.

De servers van Mailchimp bevinden zich in de Verenigde Staten en dus buiten de EU. Mailchimp garandeert echter de Europese gebruikers dat zij dezelfde voorwaarden naleven als GDPR in Europa.

Online shop

U kunt onze online shop gebruiken en een bestelling plaatsen via de link (https://wenskaarten.rumahedi.org/ ).  Alle persoonsgegevens die u in onze online shop verstrekte, worden enkel gebruikt om uw bestelling uit te voeren. De verstrekking van uw persoonsgegevens is nodig om een bestelling te kunnen afwerken en uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard indien we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens verder te bewaren om die aan overheidsinstanties te bezorgen, bijvoorbeeld aan belastingdiensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RFN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Aanvragen voor informatie: 2 maanden
 • Inschrijvingen voor nieuwsbrief: tot opzeg
 • Persoonsgegevens bij donaties en aankopen via online shop:
  wettelijke termijn
Waar worden de gegevens opgeslagen?

Gegevens worden bewaard in een database- en bestandsystemen die behoren aan RFN, gevestigd in Nederland. Inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden bewaard in Mailchimp.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De gegevens zijn enkel toegankelijk voor geautoriseerde personen van RFN.
RFN verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RFN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veilig internetten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RFN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@rumahedi.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

RFN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RFN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@rumahedi.org

Social media

We delen regelmatig content van onze website via social media.  Lees de privacyverklaringen van het social media-kanaal in kwestie om te weten hoe zij met privacy omgaan. Hierbij de link naar de privacyverklaring van Facebook

Links

Op onze website vindt u links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten RFN. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.