Sportmateriaal voor Baladevi Secondary school

1 mei 2019 Uit Door Arno Van de Sande

De kinderen van de Baladevi Secondary school vroegen naar sportsmateriaal. Drie Hollandse mannen hoorden dit en kwamen in actie. Ze schonken sportmateriaal voor volleybal, voetbal, badminton en tafeltennis. Zij waren ervan overtuigd dat als kinderen sporten, ze ook gelukkig zijn.

Er zijn 250 studenten in deze school uit minderheidsgroepen en gemarginaliseerde gemeenschappen. De school kan het sportmateriaal zelf niet betalen vanwege de armoedige economische omstandigheden. Voor de kinderen is het echter belangrijk om te kunnen ontspannen met spelletjes en samen sporten.

Ze waren dan ook blij om het materiaal uit de handen van Diana Dorrestijn, onze secretaris, in ontvangst te nemen. Binod Sadaula en Chiranjibi Khakural zorgden voor de aankoop van het materiaal.

Fred, Han and Peter uit Holland: hartelijk dank voor de sponsoring.