Visie en Missie

[click for English version]

‘Support local ideas’

Wij staan voor ondersteuning van ideeën en plannen vanuit een gemeenschap in Nepal zelf die de levensomstandigheden van die gemeenschap kunnen verbeteren. We adviseren, controleren en zorgen voor begeleiding bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten. Betrokkenheid van de gemeenschap is hierbij van groot belang. Alle goederen benodigd voor de projecten worden lokaal gekocht zodat het mes aan twee kanten snijdt. Wij geven geen geld maar betalen de goederen aan de leverancier waardoor oneigenlijk gebruik van het geld wordt voorkomen De projecten die door ons ondersteund worden moeten ten goede komen aan een gemeenschap en/of als voorbeeld dienen voor een gemeenschap in Nepal. Met gemeenschap wordt hier de plaatselijke bevolking in ruimere zin bedoeld.

[terug naar index]