Vooruitblik projecten 2018

10 december 2017 Uit Door Arno Van de Sande

Hulp aan een school in de Everestregio

We kregen een aanvraag voor een school in het dorp in de Solokhumbu regio vlak bij Lukla luchthaven (Everestregio). Het dorp ligt in een niet toeristisch Sherpagebied. Er wonen een 200, veelal arme gezinnen. Op de school zijn 4 leraren en 50 kinderen van 2 tot en met 12 jaar en ook twee kinderen van 14, die later zijn begonnen met school. Er zijn schooluniformen, schriften, pennen, leesboeken, whiteboards e.d. nodig. Om meer kinderen uit het dorp te motiveren naar school te komen, werd de aanvraag uitgebreid met een volleybalnet en een geluidsinstallatie. Het project werd goedgekeurd voor een totale kost van € 1.100,-  en is voorzien voor januari 2018.

Een gedeelte van dit project wordt gefinancierd door de verkoop van kerst- en wenskaarten via onze online winkel. U kan nog steeds bijdragen.

Hygiënevoorlichting voor vrouwen en meisjes

In de loop van 2018 zal opnieuw een hygiënevoorlichting voor vrouwen en meisjes georganiseerd worden met dank aan de gemeente Berlare, waar Christel Foncke woont, voor de beloofde subsidie voor deze infodag met verdeling van hygiënekits.

Budget: € 4.000

Drinkwaterbassin Gerkhu

Lions Club of Nepal Highlight bezocht Gerkhu in Nuwakot district (5u rijden van Kathmandu) en stelde vast dat er een tekort was aan drinkwater en dat water via een steil pad naar beneden moest gehaald worden. Wegens gebrek aan water konden de nodige herstellingen als gevolg van schade door de aardbeving van 04/2015 nog niet uitgevoerd worden. Het gebrek aan water heeft dus een grote invloed op het dagelijkse leven van de dorpelingen.

Om de waterschaarste in het dorp Gerkhu op te lossen zullen er twee watertanks van 5000 L geplaatst worden. Hierin wordt het water verzameld en verdeeld naar het 500m hoger gelegen dorp. Het water zal 25 families voorzien van drinkwater en hun levensomstandigheden aanzienlijk verbeteren.

Voorzien voor voorjaar 2018

Budget: € 2.800 wat voor het grootste gedeelte zal gefinancierd worden door het golftornooi ‘Viva Belgica’ in Marbella van 04/11/2017